(Dành cho bé từ 3 đến 6 tuổi)

  • LỊCH HỌC VÀ THỜI GIAN HỌC
    "CHƯƠNG TRÌNH HỌC ÂM NHẠC TỐT NHẤT CHO TRẺ"


  • Lịch học: Thứ 2 và thứ 7 hằng tuần

  • Thời gian học: Từ 17h00 – 17h45

  • Khai giảng chính thức vào ngày 04/12/2017 (thứ 2)

KIDS MUSIC - CHƯƠNG TRÌNH HỌC ÂM NHẠC TỐT NHẤT CHO TRẺ